دسته بندي ها

جستجو

لينک هاي روزانه

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • مطالعات طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر پیوند معمارانه بین زندگی خصوصی و زندگی جمعی ۱۲۰ص
 • مطالعات مجتمع مسکونی (بدون تصاویر) ۱۷۰ص
 • مطالعات طراحی خانه ۱۴۰ص
 • مطالعات مجتمع مسکونی ۱۹۰ص
 • مطالعات مجتمع مسکونی ۹۰ص
 • مطالعات طراحی مجتمع مسکونی ۷۵ص
 • مطالعات واحد همسایگی ۶۰ص
 • مطالعات مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار ۶۰ص
 • پایانه مسافربری ۱۵۰ص
 • مطالعات پایانه مسافربری ۲۱۰ص
 • مطالعات پایانه مسافربری ۱۰۰ص
 • مطالعات ترمینال ۱۱۴ص
 • مطالعات طراحی پایانه (بدون تصویر و جدول) ۲۰۹ص
 • مطالعات آمفی تئاتر ۱۳۰ص
 • نمونه موردی واحد همسایگی نمونه های مشابه واحد همسایگی
 • مطالعات واحد همسایگی معماری واحد همسایگی نمونه پروژه واحد همسایگی
 • مطالعات رایگان واحد همسایگی مطالعات کامل واحد همسایگی
 • مطالعات آماده واحد همسایگی مطالعات تطبیقی واحد همسایگی
 • طراحی واحد همسایگی طرح نظری واحد همسایگی مبانی نظری واحد همسایگی
 • شرایط احداث واحد همسایگی ضوابط طراحی واحد همسایگی طراح نهایی واحد همسایگی
 • آرشيو

  خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 1
  بازدید امروز : 15
  بازدید دیروز : 16
  بازدید هفته گذشته : 77
  بازدید ماه گذشته : 1772
  بازدید سال گذشته : 5021
  کل بازدید : 441899

  مطالعات پایانه مسافربری ۲۱۰ص
  قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان

  عنوان
  فصل اول: مبانی نظری طرح
  اهمیت سفر (سفر از دیدگاه دینی و بزرگان )
  انواع سفر
  سفر اجباری، سفر اختیاری و نیمه اختیاری
  مسافر
  محلی برای شروع سفر
  سفر در گذشته
  تعریف کاروانسرا
  ویژگی های کاروانسراهای ایران
  نمونه هایی از کاروانسراهای ایران
  سفر در امروز
  تعریف پایانه
  انواع پایانه
  پایانه بار بری
  پایانه مسافر بری
  ارتباط پایانه با عوامل بیرونی
  ترافیک و ارتباط آن با پایانه
  فرم عملکرد
  عناصر عملکردی
  ظرفیت و اندازه پایانه ها
  تعاونی‌ها و مسافرین
  مدیریت مرکزی ترمینال
  خدمات رفاهی
  تأسیسات و خدمات جانبی
  انتظامات
  مشکلات و مسائل
  اصول برنامه ریزی پایانه مسافربری
  وظایف پایانه
  ارائه خدمات ضروری به مسافرین (خروجی و ورودی)
  ۱)سیستم عملکرد پایانه
  ۱-۱) روش طراحی پایانه
  سیستم های کلاسیک ترمینال
  ۱-سیستم خطی
  ۲٫سیستم انگشتی
  ۳٫ ترمینال های تفکیک شده
  ۴٫ ترمینال های ماهواره ای
  نتیجه گیری از طرح های کلاسیک
  ترکیب عملکردهای اصلی
  ۱-بخش مسافر گیری
  ۲- بخش تخلیه مسافر
  ۱- ترکیب خطی
  ۲- ترکیب شاخه ای
  ۳ – ترکیب مدور
  ۴- نوع ترکیبی
  عوامل موثر در سیستم عملکرد پایانه
  ۱-مسافر
  ۲-بار
  ۳-اتوبوس
  ارتباط عناصر متحرک و انواع حرکت
  خدمات
  اداره و کنترل
  نمونه های خارجی
  مرکز اتوبوس رانی شهر نیویورک (عملکرد مجموعه)
  پایانه اتوبوس بین شهری نیویورک
  دروازه خوش نمای نروی nevis gilded gateeway
  توضیح عملکردهای فضاها
  نمونه های داخلی
  الف) موقعیت
  ب)امکانات و نحوه دسترسی و ارتباطات داخلی
  ترمینال تبریز
  ترمینال کاوه اصفهان
  مشخصات ویژه ترمینال مسافربری کاوه
  تصاویری از ترمینال کاوه اصفهان
  فصل دوم: شناخت بستر پروژه
  موقعیت خوزستان
  موقعیت شهرستان
  ساختار کالبدی شهر اهواز
  گسترش شهر اهواز
  شبکه کاربری دسترسی به اراضی(( بافت شناسی))
  ویژگیهای معماری بومی
  مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهر اهواز
  مطالعات جغرافیایی
  زمین‌شناسی
  مطالعات جمعیتی
  مطالعات آماری
  میزان مسافر
  تعداد تعاونی ها
  ساعت کار روزانه پایانه
  درصد مسافر روزانه در ساعات مختلف روز
  افق طراحی این پروژه
  تصاویری از پایانه فعلی شهرستان اهواز
  مطالعات اقلیمی
  تابش آفتاب
  دما
  رطوبت نسبی
  باد
  بادهای غالب
  بارندگی
  بارشهای جوی
  درجـه حـرارت
  روزهای یخبندان
  شبکه‌های حمل و نقل در کشور
  فصل سوم: تحلیل سایت مورد نظر برای طراحی
  مکان مناسب برای احداث ترمینال
  زمینه‌های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی طرح پایانه‌ها
  ارتباط پایانه با خارج شهر
  موقعیت کلی سایت در شهر اهواز
  همجواریهای سایت و بررسی علل اقلیمی
  همجواریهای سایت
  بررسی سایت به لحاظ دید ،آلودگی و غیره
  اصول شکل گیری طرح ارائه شده
  توجهات اقلیمی
  فصل چهارم: استانداردها و سرانه فضاها
  جاده ها و ابعاد و استانداردهای وسیله های عبوری
  محدوده دسترس آزاد راهها
  بزرگراههای شریانی
  جاده های اختصاصی
  جمع کننده ها (کلکتورها)
  چیدمان اتوبوس ها نسبت به راه عبوری
  سکوی موازی
  سکو با زاویه قائمه
  سکوی دندانه ای شعاعی
  بررسی حرکت اتوبوس نسبت به سکوهای تخلیه یا مسافرگیری
  ابعاد خودروی طرح
  هندسه اتوبوس
  شیبهای جاده
  انواع پایانه ها
  سکوی موازی
  سکو با زاویه قائمه
  سکوی دندانه ای شعاعی
  بررسی حرکت اتوبوس نسبت به سکوهای تخلیه یا مسافرگیری
  فضاهای مورد نیاز ترمینال
  در تعیین ابعاد سالن فروش بلیط نیاز به تهیه اطلاعات زیر می باشد
  باجه های اطلاعات و فروش بلیط
  فضاهای انتظار
  مدیریت و کارکنان
  بخش های تجاری
  راه های دسترسی
  ورودی
  فضای عبور و مرور خارجی
  فضای عبور و مرور داخلی
  امکان دستیابی به خدمات برای افراد ناتوان
  اقامتگاه رانندگان
  علائم اطلاع رسانی
  تأمین حفاظت و ایمنی عمومی
  تسهیلات برای مسافران
  تسهیلات پارکینگ
  تسهیلات لازم برای ترافیک خیابانی
  فضا یابی
  ترکیب عرضی یک واحدی
  ترکیب طولی یک واحدی
  ترکیب شماره ۱
  ترکیب شماره ۲
  ترکیب عرضی دو واحدی
  مشخصات
  ترکیب طولی دو
  بخش اداری
  عملکرد های اصلی پایانه
  سالن عزیمت مسافر (مسافر گیری)
  سالن رسید مسافر (تخلیه مسافر)
  باشگاه رانندگان
  گروه اول
  گروه دوم
  گروه سوم
  تعیین ظرفیت پایانه
  کنترل و مقایسه
  پایانه های تهران و جابجایی ۵/۴۱ میلیون مسافر
  محاسبات زیربنا
  مجموعه خروجی
  تعداد سکوهای مسافر گیری
  سالن مسافر گیری (بخش عزیمت مسافر)
  مجموعه ورودی
  سالن تخلیه مسافر ( بخش رسید مسافر )
  خدمات اتوبوس
  فصل پنجم : معرفی سیستم سازه و تأسیسات
  سازه
  کابل ها
  سقف کابلی
  خرپاها
  رفتار غشائی
  انحنا های اصلی و تنشهای اصلی غشایی
  چادرها و بالن ها
  طرح تأسیسات ساختمان ترمینال
  سیستمهای تهویه
  تهویة مطبوع ساختمان
  مزایای تهویه مطبوع
  انتخاب سیستم تأسیسات مناسب
  فصل ششم: سیر تکوین ایده
  علت تحقیق و طراحی
  روش تحقیق و طراحی
  توضیح طرح
  منابع و منأخذ
  مطالعات پایانه مسافربری ۲۱۰ص
  قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در ساعت توسط : ولی غلامی - 09375883058 | دسته : | 269 بازدید
 • []


 • سفارش تبليغات
  پاپ آپ استند نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | طراحی سایت در اصفهان | ماشین تزریق پلاستیک | منزل مبله شیراز | دیاگ | فلزیاب تصویری | سئو سایت | پاپ آپ نمایشگاهی | آگهی استخدام | تور کربلا | دستگاه فلزیاب | ترخینه | تحکیم خاک | هاست لینوکس ارزان | پیش بینی مسابقات فوتبال | ریاضی اول | منزل مبله شیراز | محمد دبیری | فلزیاب | تور کویر | بانک شهر | گیت کنترل تردد | لباس هندی | دکوراسیون داخلی اصفهان | ثبت شرکت | طلایاب | تور اربعین | تور نجف | آزمایشگاه فرزانگان شیراز
  X
  تبليغات